Med vår toppmordena träningsmiljö 
möjliggör vi för Praktisk och teoretisk
utbildning, föreläsning eller workshop

ATLETVERKSTAN är väl medvetna om hur viktigt det är med kunskap om träningslära, nutrition eller skadeförebyggande träning inom idrotten.  Idag finns det många tränare ut i landet som är drivna och vill hjälpa sina adepter inom dessa områden, men som oftast fattas kunskapen. Därför vill vi finnas till hands för er. I och med vår anläggning har vi den unika möjligheten att utföra både en teoretisk men också praktisk utbildning för er.

Gäller det exempelvis träningslära, går vi pedagogiskt igenom träningens grunder för fysisk prestation med inriktning mot styrketräning och konditionsträning, idrottsspecifik träning och/eller idrottsanalysens funktion. Sedan har vi alltså den unika möjligheten att låta er få utföra övningar och moment själva här i lokalen för att skapa er en bättre erfarenhet till hur rörelser och övningar ska utföras och framförallt upplevas. Gäller det exempelvis nutritionens funktion till idrotten, kan vi
fortfarande
kombinera teoretiska föreläsning om kost, i kombination med praktiskt träningslära. 

Oavsett vad ni vill att tillfället/na ska innehålla kan vi tillsammans skapa ett bra och givande lärotillfälle för spelare, tränare men också föräldrar. Vi lägger ett högt värd i att ni alla ska kunna utvecklas och skapa ny kunskap inom dessa områden, men att ni också ska vara medvetna om när expertis bör användas för dessa områden. Varje utbildning skräddarsys mot just den idrott ni utövar. Det vi anpassar oss till för att skapa ert underlaget för utbildningen är b.la er idrott, kön, ålder och erfarenhet.