Varför gör man Tester?
För att ta reda på, Vart är du nu?
& se Vilka dina styrkor och förbättringsområden är?

Fördelar med tester

Tester är som sagt till för att undersöka vad ens styrkor kan vara och vart man kan upptäcka eventuella förbättringsområden. Resultaten/information som tas från testerna analyseras och tolkas för att sedan appliceras i din träning. Denna information är oerhört viktigt för att kunna på ett optimalt och tidseffektivt sätt träna rätt saker på rätt sätt (Bellardini, Henriksson & Tonkonogi, 2009). Det är inte bara mätningen av förbättrad prestation vi analyserar, utan även för att kontrollera eventuella tänkta skador som kan uppstå (Thomeé, Swärd & Karlsson, 2011). 

Vi på ATLETVERKSTAN anser att kombinationen av träning och tester är absolut det bästa och tidseffektivaste tillvägagångsättet för att utvecklingen hela tiden ska fortsätta och för att kunna träna med ett långsiktigt perspektiv (skadeförebyggande). Vi använder oss av avancerad mätutrustning som är av högsta klass (Chronojump, rapport om validering av mätutrustning  längst ner på sidan) och standardiserade tester som det idag finns mycket resultat av.

 

"Det är dags att höja sig över mängden och ta din prestation till nästa nivå"
 

Vad vi kan stå till tjänst med

Vi erbjuder mätningar och tester av hopp/sprint/styrka och uthållighet för (elit)idrottare, (elit)idrottslag, (elit)motionärer och företag som vill ta reda på vart ens styrkor är idag och därmed kunna optimera sin prestationsförmåga genom applicering av individanpassade träningsupplägg.   

Hopptester

Hopptester görs främst för att mäta kraftutvecklingen. Varje rörelse vi gör i vår vardag eller i vår idrott kräver kraft i varierande omfattning beroende på vad vi gör. Vad är då kraft? Den kraft vi utgör vid ett jämfotahopp är kroppens förmåga att genom styrka (kraft) kunna öka accelerationen på hoppet. För att kunna öka accelerationen behövs mer kraft produceras. Genom accelerationen kommer man uppnå någon form av hastighet, och högre kraft kommer att producera en högre hastighet. Därmed är styrkan en avgörande faktor för hur hög hastighet man kommer upp i (Bellardini, Henriksson & Tonkonogi, 2009). Slutsatsen är att genom en ökad maximal styrka kommer vårt hopp gå fortare och framförallt högre. 

        Det vi mäter är singel- och/eller upprepade hopp: 

 • Hopphöjd
 • Kontakttid

sprinttester

Sprinttester görs främst för att mäta snabbhet, och det finns en rad olika former av snabbhet. Vad är då snabbhet? Definitionen är "summan av funktionella egenskaper som bestämmer individens förmåga att utföra rörelser på kortast möjliga tid". Ofta talar man om Reaktionssnabbhet och Koordinationssnabbhet som är grundläggande snabbhetsformer. Sedan finns det komplexa snabbhetsformer som är en kombination av de grundläggande snabbhetsformerna och olika styrkeförmågor. finns inte de grunläggande snabbhetsformerna är det väldigt svårt att utveckla de komplexa. Även här har kraften (styrka) en avgörande roll för hur snabba vi kan vara (Bellardini, Henriksson & Tonkonogi, 2009). 
Därför är det viktigt att testa dessa snabbhetsformer.

         Det vi mäter är sprint:

 • Acceleration/Snabbhet 
 • Tid

Test av styrka

Tester av styrka görs för att mäta stryka helt enkelt, men precis som gällande snabbheten finns det en rad olika former av styrka. Definitionen för styrka är "förmågan att med hjälp av muskelkontraktion motstå eller övervinna yttre kraft". Det former man talar om är Maximalstyrka, snabbstyrka, explosiv styrka och styrkeuthållighet. Som vi tidigare tagit upp har styrkan en jättestor inverkan för våran förmåga att kunna hoppa högt och springa snabbt, men även för att kunna lyfta tungt (Bellardini, Henriksson & Tonkonogi, 2009).

         Det vi mäter är genom lyft med skvistång:

 •  Hastighet, acceleration, kraft & power
 • Medelvärdet, Maxvärde & tid till max
 • Uppskattat 1RM (Repetition max)
 • Uppskattad optimal vikt för Maxpower

Test av Uthållighet

Definitionen för uthållighet är "förmågan att motstå trötthet vid en specifik typ av aktivitet". men bör kanske omdefinieras som oförmåga att bibehålla en given nivå av arbetsintensitet, kraftutveckling eller rörelsehastighet. Vilket alla tre är väl förekommande inom vardagligt arbete som så väl dagens idrott. Formerna för uthållighet är allmän-, specifik-, styrke-, koordination och snabbhetsuthållighet. De energisystem (alltså de processer i kroppen som ser till att vi får energi) som kan tränas är aerob (syreberoende) och anaerob (icke syreberoende). Dessa två förmågor är av allra högsta grad för god hälsa och hög idrottslig prestation. De båda tränas på vitt olika sätt och ska även testas på olika sätt.

Det vi mäter är:

 • Aerob förmåga (arbete vid låg intensitet och långvarit arbete)
 • Anaerob förmåga (arbete vid hög intensitet och kortvarigt arbete)
ATLETVERKSTAN använder Probotics och Chronojump's mätsystem och utrustning
ATLETVERKSTAN använder Probotics och Chronojump's mätsystem och utrustning
 • Bellardini, H., Henriksson, A. & Tonkonogi, M. (2009). Tester och mätmetoder för idrott och hälsa. (1. uppl.) Stockholm: SISU idrottsböcker.
 • Thomeé, R., Swärd, L. & Karlsson, J. (2011). Nya Motions- och idrottsskador och deras rehabilitering. (1. uppl.) Stockholm: SISU idrottsböcker.